Nationell kris orsakad av mystiskt oljeutsläppKaribiska önationen Trinidad och Tobago har utlyst nationellt nödläge efter att ett okänt fartyg kapsejsat och spillt ut stora mängder olja. Önationens myndigheter agerar snabbt för att försöka minimera skadorna på miljön och ekosystemet. Situationen är allvarlig och insatser pågår för att hantera och begränsa oljeutsläppet.