Så kan du förbättra din erektion med träning av snoppenNy forskning visar att regelbunden erektionsträning kan vara viktig för att behålla potensen. Forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet har studerat bindvävscellerna i penis och sett att fler erektioner leder till fler bindvävsceller, vilket i sin tur förstärker blodflödet. Studien utfördes på möss men forskarna menar att mekanismen för erektion är liknande för alla däggdjur.

Genom att manipulera antalet fibroblaster hos mössen kunde forskarna påverka blodflödet och erektionerna. När mössen fick fler erektioner förbättrades blodflödet, vilket normalt innebär lättare att få och upprätthålla en erektion.

Forskarna menar att träning ger färdighet och att det är lika viktigt att träna erektioner som det är att träna kondition eller styrka. För unga som har regelbundna erektioner flera gånger per natt sker detta naturligt, men för äldre som eventuellt upplever minskade nattliga erektioner kan det vara viktigt att träna för att behålla potensen.

Christian Görlitz, en av forskarna bakom studien, poängterar att det är viktigt att vara fysiskt aktiv för att behålla funktioner i kroppen och att träning kan kompensera för minskade nattliga erektioner hos äldre män. Han menar dock att det kan vara svårt att få tillbaka förlorade funktioner och att andra åtgärder kan behövas för att behandla impotens hos äldre män.