SKR välkomnar JanuariGöran vårdbeskedSveriges kommuner och regioner (SKR) välkomnar statsministerns besked om ökade anslag till vården och ser det som en viktig åtgärd. Organisationen hoppas att de extra pengarna kommer att bidra till att stödja och stärka de svenska sjukvårdssystemen. SKR har länge efterlyst mer resurser till vården och ser detta som ett steg i rätt riktning. Nu återstår att se hur de extra medlen kommer att fördelas och vilken konkret effekt de kommer att ha på den svenska vården.