Brandexperten: Två teorier om brandorsaken på LisebergBrandexperten Jan Wisén menar att den kraftiga explosionen som inträffade i vattenrutschkanan i Lisebergs ännu oöppnade vattenvärld Oceana kan ha två möjliga orsaker. Enligt honom är det mest sannolika scenariot att det var oförbrända brandgaser som exploderade.