Larmet: Djurens flyttning hotar utrotningHavssköldpaddan är en art som migrerar och dess situation liksom många andra flyttande vilda djurarter försämras enligt en rapport från FN. Rapporten kartlägger för första gången statusen för flyttande djurarter och visar att många av dem är hotade. Den fokuserar på nästan 1 200 arter som anses vara särskilt utsatta och är upptagna på listan för Bonnkonventionen om skydd av flyttande vilda djur.

Situationen ser inte bra ut för många flyttande arter, där 44 procent av dem upplever nedgång i sina populationer. Enligt rapporten hotas 97 procent av de fiskarter som är upptagna på konventionens skyddslista av utrotning. Ålen, migrerande hajar och rockor är några exempel på arter med minskande populationer.

Rapporten pekar även på att människor utgör det största hotet mot flyttande arter, genom exploatering i form av jakt, överfiske och förstöring av deras livsmiljöer. Men det finns ändå hopp enligt rapporten, som lyfter fram åtgärder som kan vidtas för att bevara dessa arter. Det handlar bland annat om att identifiera och skydda viktiga platser för arterna och att ta krafttag mot klimatförändringar, buller- och plastföroreningar.