Nytillkomst av covid-variant upptäckt – betydande skillnader från omikronEn ny virusvariant av covid-19 har nyligen upptäckts och övervakas nu i patientprover och avlopp över hela världen. I Sydafrika har nio personer smittats av en undergrupp med betydande genetiska skillnader. Folkhälsomyndigheten uppger att det finns begränsad information om dess egenskaper.

Samtidigt fortsätter omikronvarianten BA.2.86 och dess undergrupp JN.1 att dominera smittspridningen av covid-19 i Sverige. JN.1 står nu för nästan 73 procent av de upptäckta fallen.

En ny undergrupp, BA.2.87.1, har också upptäckts och klassificerats som en virusvariant under övervakning av Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC). Denna variant har hittats i nio patientprover i Sydafrika och har stora genetiska skillnader jämfört med nu dominerande varianter.

Varianten har fler än 30 förändringar på spikproteinet, vilket är den del av viruset som gör att våra celler infekteras. Det är för tidigt att säga hur väl existerande immunitet i samhället står sig mot BA.2.87.1, men för tillfället ser man risken mot folkhälsan som ”låg”. CDC uppger att få fall av den nya undergruppen har hittats, vilket kan tyda på att den inte är så smittsam.

Det finns fortfarande mycket att lära om denna nya virusvariant, och övervakning pågår för att förstå dess egenskaper och hur den kan påverka folkhälsan.