Ökande efterfrågan på cannabis-produkter för hundar


Cannabidiol (CBD) är en olja från cannabisväxten som kan förskrivas till människor för att lindra kramper och överaktiva spänningar i musklerna, ofta i samband med nervsjukdomar. En ny studie från Danmark visar att det finns en ökad tendens bland danska hundägare att ge sina hundar CBD-produkter.

Henrik Rönnberg, professor i veterinärmedicinsk farmakologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, förklarar: ”Det finns några studier som visar att CBD kan ha effekt på hundar. Sen har samhället i stort fått en mer liberal hållning till cannabis-produkter, och tillgången av preparat har ökat. Det spiller över på djuren.”

Mot smärta och beteendeproblem

Studien baserades på en anonym enkät på sociala medier där 2 002 deltagare svarade. 38 procent hade gett sina hundar CBD. Av de deltagare som använde CBD använde 92 procent CBD-droppar eller olja, medan fyra procent använde THC-baserade produkter. THC är ämnet i cannabis som är känt för att ge ett ”rus”. Majoriteten köpte sina produkter på nätet.

De vanligaste orsakerna att använda CBD på hundarna var smärtlindring, beteendeproblem, allergi och kramper. Flest djurägare upplevde positiv effekt för smärtlindring, medan det var mindre effektivt mot kramper.

Henrik Rönnberg noterar: ”Vi kan kanske inte dra jättestarka slutsatser om förekomsten eller effekten av den här studien, eftersom viljan är god vill man gärna se en positiv effekt och kanske blundar för motsatsen.”

Okänt innehåll skapar risker

CBD är inte ett läkemedel utan klassas oftast som tillskott eller ’nya livsmedel’, vilket innebär att tillverkare saknar krav på sig för att säkerställa innehållet. Analyser av innehållet har visat att produkterna kan innehålla fel mängd CBD och ibland även THC och tungmetaller, som kan vara giftiga för djur.

Om man ger sitt djur CBD uppmanar Henrik Rönnberg att berätta det för sin veterinär och påpekar: ”Produkterna kan påverka blodvärdet, leda till felaktiga diagnoser och allvarliga biverkningar i kombination med fel mediciner.”