Vår rörelse mot ökad risk för kollaps av AMOCHavsströmmarna i norra Atlanten, inklusive Golfströmmen, hotas av att kollapsa, enligt en ny stor studie. Forskare varnar för katastrofala konsekvenser om detta inträffar och menar att detta är en global katastrof. En kollaps kan leda till att temperaturen i Europa sjunker med upp till 30 grader inom 100 år, samtidigt som tropiska områden blir varmare. Studien visar att en sådan kollaps kan ske snabbare än vad man tidigare trott. Johan Rockström, en av Sveriges ledande klimatforskare, pekar på att FN:s klimatpanel IPCC fortfarande anser att det är möjligt att hålla målet på 1,5 graders uppvärmning om globala utsläpp halveras fram till 2030. Han kritiserar dock den svenska klimatpolitiken och menar att landet rör sig i fel riktning i förhållande till vetenskapen.