Mer Stängda Utredningar om GängaktivitetEnligt justitieminister Gunnar Strömmer (M) kan det bli nödvändigt med förändringar av offentlighetsprincipen när det gäller hanteringen av personliga information. Strömmer menar att det är viktigt att skydda privatlivet samtidigt som man ska kunna få tillgång till information av allmänt intresse. Diskussionen om eventuella förändringar av offentlighetsprincipen har väckt debatt och delade åsikter bland politiker och juridiska experter. Flera instanser har uttryckt oro för att en förändring av principen kan leda till brist på öppenhet och demokratisk insyn. Diskussionen fortsätter och det återstår att se hur frågan kommer att hanteras i framtiden.