Oron sprider sig bland Oscar och Dawda när skolan stänger i Kiruna – rädda vänskaper hotas


Utanför Nya Raketskolan är det rast för flera årskurser samtidigt. På förmiddagsrasten är det årskurs fyra som är ute på skolgården nedanför den imponerande fasaden med stora runda fönster.

Eleverna har precis fått reda på att de kommer att behöva byta skola under vårterminen.

”Fröknarna har sagt att det är mögel på skolan”, berättar Oscar Leinonen.

Kan bli buss till en annan del av staden

Eleverna är också medvetna om risken att deras klasser inte kommer att kunna hållas tillsammans när de flyttar till nya lokaler. Det finns även en möjlighet att de kan behöva ta bussen till en helt annan del av Kiruna.

I en intervju berättar Oscar Leinonen och Dawda Skoglind om sina främsta oro inför flytten.