till Skolan i Gällivare på grund av minskat elevantal i Kiruna


Nya Raketskolan i Kiruna stängs under våren. Vart alla elever ska flyttas är fortfarande oklart.


Den relativt nybyggda grundskolan Nya Raketskolan i Kiruna stängs under vårterminen. Det innebär att cirka 700 elever ska flyttas till nya lokaler, rapporterar lokala medier.

Anledningen till beslutet är fuktskador i lokalerna och hälsoproblem bland både personal och elever som följd.

Enligt Kiruna kommuns hemsida finns det ännu inte svar på hur flytten ska gå till, eller vart alla elever och anställda ska flytta. ”Det kan bli så att lokaler som från början inte är tänkta för utbildning måste nyttjas, och då får vi anpassa oss och lokalerna efter det” enligt kommunen.

Nya Raketskolan har tidigare fått rubriker då skolans brist på lärare ledde till ett skyddsstopp. Tidigare har också Skolinspektionen riktat skarp kritik mot allvarliga missförhållanden på skolan. Kritiken gällde bland annat lärarbristen och att elever gått miste om undervisning.