62 000 personer kopplas till gängkriminalitetPolisen i Sverige har uppskattat att cirka 14 000 personer är direkt aktiva i kriminella nätverk, medan ytterligare 48 000 personer är kopplade till gängen på olika sätt. Totalt bedöms det finnas cirka 62 000 personer med koppling till gängkriminalitet i landet enligt polisens senaste lägesbild.

Enligt polisen inkluderar den större gruppen personer som antingen misstänks för brott eller förekommer i underrättelser om brott tillsammans med aktivt gängkriminella. Det innefattar även personer som har tillhandahållit sina bostäder för förvaring av narkotika eller hanterat pengar åt gängkriminella.

Rikspolischef Petra Lundh uttrycker att den omfattande kartläggningen bekräftar att gängkriminaliteten utgör ett utbrett och allvarligt samhällsproblem. Enligt kartläggningen är 88 procent av de aktiva i nätverken svenska medborgare, varav åtta procent har dubbelt medborgarskap. Majoriteten av de aktiva är män, medan 19 procent av personerna med koppling till gängkriminalitet är kvinnor.

Polisen har även identifierat olika roller som förekommer inom de kriminella nätverken, såsom strategiska aktörer som styr och leder verksamheten, utförare i högre och lägre skikt samt möjliggörare och specialister som bedriver olika typer av stödverksamhet åt gängen.

Det är viktigt att notera att polisens senaste kartläggning har gjorts med ett bredare perspektiv än tidigare uppskattningar, vilket innebär att jämförelser med tidigare siffror inte är möjliga enligt polisen.