Kritik mot Malmö stad växer efter rapporter om hedersförtryck på förskolorMalmös arbete mot hedersförtryck inom förskolor kritiseras av politiker och externa experter. År av larm om problematiska könsnormer och hederskultur har inte resulterat i tillräckliga åtgärder. En kartläggning från 2021 visade att personal från kommunala förskolor vittnade om att de inte hade de verktyg som behövdes för att hantera problematiska normer från föräldrar och vårdnadshavare. Rapporter visar att förskolepersonalen inte orosanmäler hedersförtryck på grund av rädsla för vårdnadshavarna och att de vägrar delta i utbildning om ämnet. Politiker som Zinaida Kajevic (S) och Linda Obiedzinski (M) uttrycker besvikelse över att rapporten visar brister i stadens arbete och att de anser att det är ett svek mot Malmös barn. Trots tidigare löften från politiker om att jobba löpande med hedersproblematiken, har den senaste granskningen visat att man misslyckats totalt.