Att leva på 71 kronor per dag som ukrainare: En tuff utmaningMariia Zakharenko från Kiev berättar för TT att hon är mycket tacksam mot Sverige, där det finns inga bomber och det är lättare att integrera sig. Hon och andra ukrainska flyktingar lever fortfarande under en nivå som anses dräglig för svenskar, två år efter den ryska storinvasionen.

Mariia Andriichuk, som tidigare drev en försäkringsfirma i Ukraina innan hon flydde kriget och nu plockar jordgubbar på sommaren för att tjäna pengar, berättar om svårigheterna att få ekonomin att gå ihop. Trots att hon har fixat sommarjobb, står hon inför utmaningar som att betala för reparation av sin bil.

Ukrainska flyktingar i Sverige lever utan svenskt personnummer, bank-id och möjlighet att folkbokföra sig, vilket begränsar deras tillgång till olika förmåner och möjligheter. Många av dem får endast en dagersättning på 71 kronor per dag, vilket är en summa som inte har ökat sedan 1994. Det är en situation som väckt diskussion och snart kommer ett lagförslag som kan förbättra deras situation genom att ge dem möjlighet att folkbokföra sig i Sverige.

SFI-läraren Ulrika Freccero är bekymrad över de ojämlikheter som råder bland ukrainska flyktingar beroende på vilken kommun de hamnat i. Hon påpekar att bristen på språkkunskaper och betyg kan hindra dem från att få jobb och därmed från att kunna försörja sig. Hon poängterar att vissa av hennes elever funderar på att flytta till Norge där de har bättre möjligheter till studier och arbete.

Trots svårigheterna känner Mariia Zakharenko hopp inför framtiden, där hon snart ska börja jobba i hemtjänsten i Kivik och samtidigt lära sig svenska. Hon uppskattar stödet hon får av den svenska familjen hon bor hos och ser fram emot att kunna kommunicera bättre och bygga ett nytt liv i Sverige.

Källa: Migrationsverket, TT