Lastbilssläpet välte på E4 nära DockstaEnligt SOS Alarm vält släpet för en lastbil, men inga personer har skadats i olyckan som inträffade runt 17.20 vid Docksta Marina. Till en början var norrgående körfält helt blockerat, vilket orsakade stora trafikstörningar. Vägverket har nu rapporterat att släpet ligger vid sidan av vägen och att det är möjligt att passera platsen. Det är ännu oklart när omlastning och bärgning kommer att genomföras.