EU inleder undersökning mot Tiktok – här är anledningen


Den europeiska lagen DSA (Digital Services Act) trädde i kraft den 17 februari 2024 och omfattar alla digitala plattformar. Syftet med lagen är att förhindra olaglig och skadlig verksamhet på nätet samt att stoppa spridningen av desinformation.

EU-kommissionen har inlett en utredning för att undersöka om Tiktok bryter mot DSA genom att inte skydda minderåriga tillräckligt, brist på transparens i reklam, begränsad dataåtkomst och otillräcklig hantering av beroendeframkallande design och skadligt innehåll.

En specifik fråga som utreds är utformningen av Tiktoks algoritmer, som enligt kommissionen kan stimulera beroende och därmed leda till psykisk ohälsa.

Kommissionen granskar även huruvida Tiktok ger forskare tillräcklig tillgång till plattformens offentliga data.

Enligt juristen Daniel Westman, som är specialiserad inom it- och medierätt, kan Tiktok och EU-kommissionen ha olika syn på vilka risker som finns och om tillräckliga åtgärder har vidtagits för att minska dem. Det kan slutligen leda till att ärendet hamnar i EU-domstolen.

Tiktok har meddelat att de fortsätter att samarbeta med experter och branschen för att säkerställa en trygg miljö på plattformen och ser fram emot att förklara sitt arbete för kommissionen.

Det finns för närvarande ingen fastställd tidsram för när ett beslut kan förväntas.

Denna utredning om Tiktok är den andra inom ramen för DSA, efter att Elon Musks plattform X (tidigare Twitter) började utredas förra året för att sprida falska och vilseledande uppgifter om konflikterna mellan Israel och Hamas.