Utnyttjare av folks oro – ilska på MSBMSB har upprepade gånger försökt att markera när företag använder broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” för att sälja beredskapsprodukter. Detta har lett till att företags aggressiva marknadsföring av krislådor och vevradioapparater har retat MSB.

Risk- och kriskommunikatören Anna Teljfors är upprörd över att vissa företag har utnyttjat folks oro för att sälja produkter med hjälp av MSB:s kvalitetsstämpel. Hon påpekar att krislådan, som egentligen är en symbol för att samla beredskapsprylar man redan har hemma, nu säljs till överpriser av vissa företag.

Företag har använt MSB:s broschyr i sin marknadsföring och ibland hävdat att myndigheten rekommenderar deras produkter. Det har även förekommit att intervjuer med Anna Teljfors har klippts på ett sätt som ger intrycket att vissa produkter är mer rekommenderade än andra.

Anna betonar att det är fel att låta människor tro att de köper produkter direkt från MSB och att det är olyckligt att vissa företag utnyttjar människors oro för att tjäna pengar. Hon förklarar att det inte behöver vara dyra produkter som behövs för att klara en krissituation, utan att det är viktigare att ha grundläggande saker som vatten, mat och kommunikationsmöjligheter.

Anna är förvånad över att vevradion har fått så mycket uppmärksamhet, eftersom MSB aldrig har sagt att den är ett bättre alternativ. Hon uppmanar istället folk att använda vad de redan har hemma och inte köpa onödiga dyra prylar.

MSB har endast godkänt att fackförbunden TCO, SACO och LO samt PRO använder broschyren i sitt arbete med beredskap. Anna understryker att MSB inte kan bestämma vad folk ska köpa, utan att det handlar om att lära sig leva som förr i tiden och vara förberedd på att klara sig själv i en vecka utan samhällets hjälp.

Det är viktigt att göra en plan för hemberedskap och att samarbeta med grannar och närstående för att underlätta vid eventuella kriser. MSB betonar att det är en gemensam ansträngning att vara förberedd för en krissituation.