15 000 svarade – ungas förtroendefall för politiker


Förtroendet för politiska ledare i Sverige är högt i jämförelse med andra länder.

Enligt Ungdomsbarometerns senaste mätningar är det mer än hälften av ungdomar i åldersgruppen 15–24 år som inte tror eller delvis inte tror på att dagens politiker kan lösa olika samhällsproblem.

– När man tittar på siffrorna ser vi att förtroendet minskar. Trots detta ligger Sverige fortfarande i toppen som ett av de mest demokratiska länderna, säger Jessica Åkerström, analyschef på Ungdomsbarometern.

Personliga frågor i fokus

Stora frågor som feminism, rasism och miljö har alla minskat i intresse jämfört med 2019. Trots ett tapp på 14 procentenheter är miljö fortfarande den viktigaste frågan för ungdomar.

Idag är det frågor som berör familj, vänner och den personliga ekonomin som de unga är mest intresserade av.

– Det handlar delvis om en förändrad identitetsskapande process där vi ser att intresset blir alltmer individuellt och mindre ideologiskt. Därför blir identitetsbegreppet mer flytande och föränderligt, säger Åkerström.

Lytta till analyschefens förklaring om det minskande förtroendet för politiker.