Danmark avslutar Nord Stream-utredningen


Myndigheterna misstänker sabotage av gasledningar

Enligt Köpenhamnspolisen finns det misstankar om att gasledningarna Nord Stream 1 och 2 utsatts för avsiktligt sabotage. Trots en omfattande och komplicerad utredning i samarbete med den danska säkerhetspolisen PET saknas det dock tillräckligt underlag för att lagföra saken i Danmark.

PET följer fortfarande hotbilden och working closely with other relevant authorities för att skydda Danmarks kritiska infrastruktur.

Explosioner i havet upptäckta

I slutet av september 2022 upptäcktes fyra läckor på gasledningarna i Östersjön. Två av läckorna var i svensk ekonomisk zon och två i dansk ekonomisk zon. Seismiska mätningar visade att explosioner hade inträffat innan läckorna hittades, och senare bekräftades det att ledningarna hade utsatts för medvetna sprängningar.