Striden mellan SD och regeringen om ödesfrågan fortsätter Eller SD och regeringen i öppet bråk om ödesfråganRegeringen och Sverigedemokraterna skulle visa enighet i klimatfrågan men nu rasar en öppen strid. Ebba Busch anklagar SD för att värna kinesiska intressen – SD kontrar med att vilja se över klimatmålen och riva upp regeringens stöttepelare ”Fit for 55”.

Sverigedemokraternas klimatpolitik har länge varit ett bekymmer för regeringen. Först var beskedet att SD inte skulle få vara med i viktiga klimatarbeten eftersom partiet inte driver en tillräckligt ambitiös politik. Sedan bjöds partiet in och ställde sig också bakom EU:s klimatplan ”Fit for 55”. EU:s klimatplan presenterades samtidigt som Sverige höll i EU:s ordförandeklubba och beskrevs som en succé för klimatminister Romina Pourmokhtari (L) och statsminister Ulf Kristersson (M).

Planen: Undvika splittring

I november såg regeringen och SD ut att komma ännu närmare varandra på klimatområdet. Aftonbladet kunde då avslöja att SD svängt och skrivit under på Sveriges klimatmål. Enligt källor i regeringen var detta en stor framgång och ett sätt att uppvisa enighet. Det sågs också som betydelsefullt eftersom oppositionen under lång tid försökt skapa splittring mellan regeringen och SD i klimatfrågan.

Men den uppvisade enigheten har nu bytts mot en öppen strid. I förra veckan meddelade SD:s EU-parlamentariker Charlie Weimers att han vill reformera EU:s klimatpaket.

Sverigedemokraternas klimatpolitik har länge varit ett bekymmer för regeringen.

Weimers får uppbackning av SD på hemmaplan. Partiets klimatpoliske talesperson Martin Kinnunen säger till Aftonbladet att det är naturligt att riva upp ”Fit for 55”. Han lyfter bland annat fram delar som handlar om skogen och tillägger att han anser att EU saknar kompetens i skogsfrågor. Kinnunen är också öppen för att ändra EU:s klimatmål om att minska nettoutsläppen med minst 55 procent till 2030.

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) är mycket kritisk till SD:s utspel. Enligt henne skulle en rivning av klimatplanen vara att värna kinesiska intressen eftersom det skulle öppna för Kina att ta över stafettpinnen i klimatarbetet.

Även KD-ledaren Ebba Busch reagerar starkt på SD:s vändning. Enligt henne skulle en rivning av klimatplanen vara att värna kinesiska intressen eftersom det skulle öppna för Kina att ta över stafettpinnen i klimatarbetet.

Martin Kinnunen (SD) skakar av sig kritiken. Enligt honom har regeringen också uttryckt missnöje med delar av klimatplanen, till exempel delar som rör svenskt skogsbruk.

Fit for 55 är ett lagstiftningspaket som innehåller ny eller uppdaterad lagstiftning på klimat-, energi- och transportområdena med målet att minska utsläppen med minst 55 procent till 2030 och nå klimatneutralitet senast 2050.