Vi gör dig synligJonas Lander, polis, och Ulrika Lindh, projektledare, arbetar med projektet Trygg relation – fri från våld i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

Mannen som slår ska få sitt liv begränsat, inte den som blir slagen. Förövarna ska sättas upp på en polislista och bedömas utifrån risknivå.

En ny metod testas av Malmöpolisen för att stoppa våld i nära relationer

För första gången i Sverige testas en metod som utvecklats av amerikanska forskare. Den liknar Sluta skjut, som använts mot grova gängkriminella i Malmö under flera år. Men nu handlar det om att sluta slå.

”Ombytta roller”

Jonas Lander, projektledare och sektionschef vid Malmöpolisen, säger att metoden fokuserar på avskräckning. Istället för att den som ska skyddas rycks upp från hela sin tillvaro, ska förövarna begränsas.

Männen sätts upp på en lista och delas in i risknivåer från A till D baserat på uppgifter från polisens register och andra riskfaktorer som kan noteras kring männen.

Polisen, socialtjänsten och frivården samverkar i projektet för att se till att de som anmälts för våld i nära relation förstår att samhället har ögonen på dem. Männen söks upp i häktet eller kallas till möten.

”Vi ser dig”

Projektledaren, Ulrika Lindh, säger att budskapet som skickas är att samhället inte tolererar våld och att det finns hjälp att få. Tanken är att metoden ska bli ett gängse arbetssätt efter projekttidens slut och att den kan användas i andra delar av landet.

Metoden Intimate Partner Violence Intervention, som i Malmö kallas Trygg relation – fri från våld, syftar till att skapa mer trygghet för den som är utsatt för våldet genom att fokusera på den våldsutövande parten. Misstänkta våldsutövare listas och insatser skärps beroende på risknivån.

Källa: Jonas Lander, polisen.