Bondeprotester har potential att stoppa klimatlagstiftningSvenska klimataktivisten Greta Thunberg stod utanför EU-parlamentet i somras inför en omröstning om EU:s naturrestaureringslag. Nu hotas hela lagen av att falla, efter bondeprotester som väckt debatt.

EU hade enighet om att skydda våtmarker och grönområden i den omdiskuterade naturrestaureringslagen. Men bondeprotester ledde till att hela lagen nu riskerar att falla.

Striden pågick under större delen av 2023 när EU-parlamentet och medlemsländerna behandlade kommissionens lagförslag om att återställa naturen. Efter kompromissförhandlingar nåddes till sist en uppgörelse sent i höstas.

Men inför den formella bekräftelsen av lagen i EU-parlamentet är osäkerheten återigen stor. Konservativa EPP planerar att rösta emot, med argumentet att åtgärderna är för långtgående och kan leda till en framtida livsmedelskris. De spelar även på bondeprotester runt om i EU för att få även mittenpartierna att säga nej.

Den gröna partigruppen pressar å andra sidan på för att lagen är för urvattnad. Den avgörande omröstningen hålls vid lunchtid i Strasbourg.

EU-kommissionen föreslog naturrestaureringslagen i juni 2022 för att främja hållbar återställning av naturen med biologisk mångfald. Målet är att täcka minst 20 procent av EU:s land- och vattenyta år 2030 och att alla ekosystem som behöver återställas ska vara klara till år 2050.

För att lagen ska träda i kraft måste den godkännas av både EU-parlamentet och EU:s ministerråd under våren.