Brådskande brist på Intuniv, en medicin för barn med ADHDDet råder akut brist på adhd-medicinen Intuniv som ges till barn och unga i Sverige, vilket skapar stor oro hos de berörda familjerna. Hos de familjer som drabbats är oron nu stor. – Man lever på kanten till en katastrof, säger Anki Sandberg, ordförande på Riksförbundet Attention.

Enligt föräldrar till barn som tar medicinen har det varit svårt att få tag i den under en längre tid, men nu råder akut brist i hela Sverige. Den används främst till barn och har effekten att man fungerar bättre, blir mindre impulsdriven och orkar med kamratkontakter och relationer. Att det är brist skapar stor oro och försämringar för de drabbade familjerna.

Intuniv är en vanlig adhd-medicin för barn och unga, men även vuxna har börjat få den utskriven allt oftare enligt överläkare Lotta Borg Skoglund. Medicinen hjälper till att lugna och stabilisera känsloregistret hos de drabbade. Den går inte att ersätta med en annan adhd-medicin då den är den enda i sitt slag.

Orsaken till bristen är oklar och tillverkaren har begärt att den inte ska offentliggöras av Läkemedelsverket. Bristen på adhd-medicinen har skapat stress och oro bland familjer enligt Anki Sandberg. Om man får reda på att medicinen ska ta slut i god tid finns bättre möjligheter att hantera det men i det här fallet har det kommit som en chock för många. Totalt är över 1 200 mediciner slut enligt Läkemedelsverket vilket gör frågan om läkemedelsförsörjning mycket komplex.