Budgetstrid i den amerikanska kongressen – hot om nedstängningRepresentanthusets talman, republikanen Mike Johnson, pressas hårt av den konservativa flanken av partiet i den amerikanska kongressen. Om inte republikaner och demokrater enas om en budgetuppgörelse innan fredag riskerar USA:s statsapparat att återigen stängas ned.

Bakom hotet om nedstängning ligger ett budgetbråk och en oenighet om ett stort stödpaket till bland annat Ukraina, som många ser som avgörande för att kunna hålla Ryssland stången. Trots påtryckningar från president Joe Biden verkar det vara långt ifrån en uppgörelse mellan de två partierna.

Toppolitiker från både republikaner och demokrater besöker tisdagen president Biden i Vita huset i ett försök att hitta en lösning. Frustrationen över dödläget är stor och flera demokratiska senatorer har riktat skarp kritik mot republikanernas ovilja att kompromissa.

Parlamentsledaren Mitch McConnell varnar för de skadliga effekterna av en eventuell nedstängning och uppmanar till samarbete för att undvika detta scenario. Det är inte första gången som USA:s statsapparat hotas av nedstängning, och senast i januari lyckades man undvika detta genom en tillfällig finansiering.

Hela situationen påminner om när statsapparaten var nedstängd under 35 dagar kring årsskiftet 2018-2019, då Trump krävde pengar för att bygga en mur mot Mexiko. Nu är det en ny budgetkris som hotar att påverka hela den amerikanska statsapparaten om inte en lösning hittas snabbt.