Nato skriver om Sverige: ”Sverige blir en viktig aktör i Natos Östersjöregion”Sveriges Nato-ansökan godkänd efter 22 månader

Efter 22 månader har Sveriges ansökan om medlemskap i Nato äntligen godkänts av Ungerns parlament. Beskedet har mottagits väl av grannländerna, med Finlands president Sauli Niinistö som ser fram emot att välkomna Sverige till alliansen.

Det historiska beslutet har beskrivits som en ny styrka för säkerheten i Norden, enligt den norska statsministern Jonas Gahr Støre. Med Sverige som medlem är nu alla länder kring Östersjön med undantag av Ryssland medlemmar i Nato, vilket har fått området att kallas för en ”Nato-sjö” av media.

Även om processen har varit långdragen och mött viss kritik, ses det som ett viktigt steg för att stärka Natos närvaro i regionen. Med Sverige och Finland som medlemmar blir alliansens närvaro mer sammanhängande och Östersjön betraktas nu som en betydande del av Natos strategi.

Enligt experter är Sveriges beslut att gå med i Nato ett långt farväl till neutraliteten och en fortsättning på den process som inleddes vid slutet av kalla kriget då Sverige ansökte om medlemskap i EU. Beslutet tas emot med blandade känslor i en tid av behov att enas i stöd till Ukraina och behålla förtroendet för alliansen i en osäker världspolitisk tid.