Stärkt journalistskydd i EUArtikeln handlar om att skyddet för journalister och människorättsaktivister i EU kommer att öka för att förhindra obefogade handlingar. Detta beslut har fattats för att säkerställa att dessa personer kan utföra sitt arbete utan rädsla för repressalier. Det nya skyddet kommer att gälla i hela EU och förväntas göra det lättare för dessa grupper att utöva sin verksamhet.