Stöd på 130 miljoner till våtmarker


Naturvårdsverket fördelar drygt 130 miljoner kronor till landets länsstyrelser för våtmarksåtgärder. Arkivbild


Naturvårdsverket fördelar drygt 130 miljoner kronor för att stödja våtmarksåtgärder, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Pengarna betalas ut till landets länsstyrelser och ska användas för insatser i skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.

Länsstyrelserna runt omkring i landet har runt 600 våtmarksprojekt som ska gynna våtmarker. Totalt ska 260 miljoner kronor betalas ut för att finansiera projekten fram till 2026.