Stopp i tågtrafiken norr om Stockholm – en fördröjning i trafiken