Varför prognosen för tågstarten på Malmbanan är försenad


Trafikverket har ännu inte fått tillgång att börja undersöka den skadade delen av banan mellan Vassijaure och Katterjåkk. Först ska Haverikommissionen göra klart sin undersökning.

Efter den förra urspårningen tog det två-tre dagar innan de gav tillstånd att börja röja på olycksplatsen.

Kan inte ge någon prognos

När den undersökningen är klar kan LKAB flytta skadade vagnar och köra undan det stillastående tåget. Därefter kan Trafikverket börja avsyna den sex kilometer långa sträckan som är påverkad av urspårningen.

– Det är då vi kan se vilka skador det är och vilka konsekvenserna kommer att bli. Då kan vi också beräkna hur mycket material vi kommer att behöva och hur lång tid det tar att få fram det, säger Peter Jonsson, kommunikatör vid Trafikverket.

I nuläget vill Jonsson inte spekulera i när en prognos kommer att kunna meddelas.