Ryska ambassaden i Stockholm om Sverige i Nato: Planerar att vidta åtgärderUppdaterad 01.57 | Publicerad 2024-02-27 22.50

Ryska ambassaden i Stockholm höjer tonläget angående Natoprocessen i ett hotfullt inlägg på Telegram. Ambassaden varnar för att Sveriges inträde i Nato kommer att få konsekvenser i form av politiska och militärtekniska motåtgärder från Ryssland.

Ambassaden förklarar att en eventuell Nato-anslutning riskerar att destabilisera Nordeuropa och Östersjön. Man hotar med cyberattacker och skenanfall som möjliga svar om Sverige går med i vad man beskriver som en ”fientlig” försvarsallians.

I sitt inlägg på Telegram uttrycker den ryska ambassaden sin oro över den stundande Natoanslutningen och uppmanar Sverige att noggrant överväga konsekvenserna för den nationella säkerheten. Ambassaden betonar att det är Sveriges val att bestämma sin säkerhetspolitik, men att det kommer att påverka stabiliteten i området.

Experter spekulerar i att Ryssland kan komma att agera med hotfull retorik och möjliga attacker om Sverige går med i Nato. Trots att hoten troligtvis mestadels är tomma ord, uppmanas man att vara vaksam mot potentiella hot från Ryssland.

Ryska ambassaden varnar även för att en Natoanslutning innebär att Östersjön förblir ett område där Ryssland kommer att agera och att det aldrig kommer att bli ett ”Nato-innanhav”.

Det påminns om Natos artikel 5, som innebär att ett angrepp mot en medlem betraktas som ett angrepp mot alla. Det har bara aktiverats en gång, efter terrorattentatet den 11 september 2001, då Nato stödde USA med övervaknings- och stridsledningsflyg.