Miljöpartiets kandidater för språkrörsposten | SVT Nyheter


Miljöpartiet kämpar för sin överlevnad. Enligt SVT:s senaste partisympatiundersökning skulle partiet endast få 4,5 procent av väljarnas stöd om det vore val idag. Under 2023 har partiet genomgått en turbulent period med nytt språkrör och interna arbetsmiljöproblem.

Efter att Märta Stenevi meddelade sin avgång som språkrör i februari måste MP nu välja en ny kvinnlig ledare. Tre kandidater har hittills tillkännagivit sina intentioner och avgörandet kommer ske vid en digital kongress i april.

Amanda Lind

Lind började som partisekreterare 2016 och har sedan dess innehaft positionen som kultur- och demokratiminister mellan 2019 och 2021. Hon är nu ordförande i kulturutskottet.

Janine Alm Ericson

Ericson har varit riksdagsledamot sedan 2014 och är partiets talesperson för bistånds- och jämlikhetsfrågor. Hon har erfarenhet som statssekreterare på utrikesdepartementet och är medlem i finansutskottet. Ericson har varit en del av MP:s partistyrelse sedan 2015 och var en potentiell kandidat för språkrörsposten 2021.

Annika Hirvonen

Hirvonen har också varit riksdagsledamot sedan 2014 och är gruppledare i riksdagen samt medlem i skatteutskottet. Hon har tidigare varit partitalesperson för migrationsfrågor och var involverad i utformningen av den kontroversiella gymnasielagen. Hirvonen har spenderat mest tid av alla riksdagsledamöter i talarstolen och var en av kandidaterna för språkrörsposten 2021.

Flera Miljöpartister har meddelat att de inte kommer att kandidera, däribland Alice Bah Kuhnke, Rebecka Le Moine och Elin Söderberg.