Orsaker till takras: Ekonomiska faktorer och bristande kunskap