Rekordlågt valdeltagande i Iran: Medier och politiskt engagemangI det iranska valet den 1 mars valde folket de 290 ledamöterna i parlamentet, den så kallade Islamiska rådgivande församlingen. Över 15 200 kandidater ställde upp i valet.

Förutom parlamentet utnämner folket även den så kallade Expertförsamlingen, som består av högt skolade shiamuslimska imamer. De 88 skriftlärda i Expertförsamlingen har ingen lagstiftande eller beslutsfattande makt, men har uppgiften att vid behov välja landets högsta ledare.

Valet ses inte som fritt och rättvist eftersom det religiösa Väktarrådet har möjlighet att underkänna kandidater som inte anses tillräckligt religiöst kunniga eller ”renläriga”.

Sedan revolutionen 1979 har Iran haft en författning som bygger på ayatolla Ruhollah Khomeinis idéer om en stat baserad på religiösa grunder, en teokrati. Sharia, Islams lagar, utgör grunden för landets lagstiftning och de religiösa domstolarna. En religiös makthierarki har det avgörande inflytandet i landet.

Källor: Landguiden/UI, AP, AFP.