Järnvägsbro i Ryssland drabbad av explosion


En explosion har skett på en järnvägsbro utanför staden Samara, som ligger längs med floden Volga i den sydöstra delen av europeiska Ryssland.

Det är ett sabotage av ”obehöriga” personer, uppger ett lokalt tågbolag för statliga ryska medier.

Händelsen uppmärksammas också av Ukrainas militära underrättelsetjänst HUR, som rapporterar om en explosion på järnvägsbron i fråga och skriver att trafiken där har stoppats. Underrättelsetjänsten tar inte uttryckligen på sig ansvaret för explosionen, men understryker att Ryssland har använt spåret för att transportera militär last från en ammunitionsfabrik.

”Givet skadornas omfattning kommer bron inte att kunna användas alls under en lång tid framöver”, meddelar HUR, som bifogar en bild av ett brofäste där metalldelar har synliga skador.

Bron ligger i Tjapajevsk utanför Samara, där det tidigare under det fullskaliga krigets gång har skett minst en explosion vid en anläggning kopplad till den ryska vapenindustrin.