Nordiska flygvapen ska kunna samarbeta som en enhet