”Så kan Ryssland utöva påtryckningar mot Sverige: Kända sårbarheter”Sverige är helt beroende av kablar utspridda över Östersjöns botten.
Men att försvara dem är i princip omöjligt – och hotet kan öka vid Natointrädet.
”Nu har Ryssland ytterligare en anledning att försöka bestraffa Sverige”, säger säkerhetsexperten Joakim von Braun.

Kartlagt sedan Tsartiden
Två platser pekas ut: ”Givna angreppspunkter”
Försvarsmakten: ”Omöjligt att ha koll på allt”