Tusentals svenskar deltar i Natos storövning för att försvara Norden


Under en övning går fienden till anfall mot Nordnorge och Finland, vilket leder till att Natos artikel fem om kollektivt försvar aktiveras.

Finlands flygvapenchef, Juha-Pekka Keränen, kommenterar att detta är ett realistiskt scenario med tanke på Rysslands intresse för området.

I övningen kallas den angripande motståndaren för ”Occasus”, vilket tydligt syftar på Ryssland enligt deltagarna.

Övningen involverar 3 000 svenska soldater som transporterar sig till finska Lappland för att bilda en gemensam armédivision med finska trupper, med syftet att slå tillbaka hotet.

David Patchell, vicechef för USA:s andra flotta, betonar vikten av samarbete på land, till sjöss och i luften för att trycka tillbaka hotet och återställa Nato-territorium.

Enligt bedömare kan det ta dagar eller till och med veckor innan Natos artikel nummer fem om kollektivt försvar kan aktiveras, men det finns en önskan om att svara snabbt till stöd för varje land inom Nato-alliansen.

I Bodö i Nordnorge har Nato och den norska Försvarsmakten satt upp en gemensam luftledningscentral. Flygvapenchefen Jonas Wikman ser fram emot att utveckla metoder för att leda gemensamma flygstridskrafter inom de nordiska länderna.