Varannan förskola lider av dålig luftkvalitet utomhus


Hälften av förskolorna har dålig utomhusluft, enligt Ekots granskning. Arkivbild.


Hälften av förskolorna i Sverige ligger i områden där utomhusluften är skadlig för barnen, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Ekot har med hjälp av en modell från SMHI granskat luften vid 9 000 förskolor och kommit fram till att cirka hälften av dem ligger på platser där mängden föroreningar är så höga att de kan vara skadliga för barnen, enligt Världshälsoorganisationens riktlinjer. Det rör sig bland annat om förskolor som ligger nära stora vägar.

– Vi vet att många barn tillbringar majoriteten av sin tid utomhus just vid förskolan. Så var förskolan ligger påverkar barnens totala exponering, säger Anna Oudin, docent i epidemiologi vid Lunds universitet, till Ekot.

Förskolorna klarar nuvarande lagkrav, men flera experter som Ekot kontaktat anser att de kraven är för lågt ställda. Bland annat har barn känsligare lungor än vuxna, enligt Anna Oudin.