Han vaccinerades mot covid 217 gånger – här är hur han mår


En man i Tyskland som på eget bevåg lät sig vaccineras mot covid-19 över 200 gånger inom loppet av två år har inte skadat sitt immunförsvar. Den slutsatsen drar forskare som har lagt hans immunceller under lupp.

Mannen, som är i 60-årsåldern, säger sig ha fått 217 doser av åtta olika vaccin mot covid-19. Orsakerna ska ha varit “personliga”. Nu har forskare undersökt honom ordentligt och konstaterar att hans immunförsvar inte tycks ha tagit skada av den omfattande vaccineringen.

Forskarna kontaktade mannen när de fick vetskap om mängden doser han tagit och frågade om han kunde tänka sig att bidra till forskningen, vilket han gick med på.

Ytterligare skydd

En farhåga forskarna hade var att mannens immunsystem skulle ha blivit uttröttat. Det fenomenet kan uppstå vid vissa kroniska sjukdomar som hiv eller hepatit B som går i skov och där immunförsvaret får arbeta punktvis. Men resultaten, som nu har publicerats i Lancet Infectious Diseases, visar på motsatsen.

Mannen hade bland annat ett stort antal så kallade T-celler, ett slags immunceller, mot sars-cov-2-viruset. Han hade fler sådana än jämförbara individer som fått tre doser vaccin och de visade sig vara effektiva när det gäller att bekämpa viruset.

Inom ramen för studien fick mannen ännu en dos vaccin och den tycktes ge honom ytterligare ökat skydd.

Inga biverkningar

Mannen verkade inte heller ha fått sämre skydd mot andra infektioner och forskarnas slutsats är att hans vaccinering inte tycks ha skadat immunförsvaret.

Han har inte heller rapporterat några biverkningar av den omfattande vaccineringen.

“Men detta gäller bara för denna enda individ så vi kan inte säga någonting om huruvida samma sak gäller för andra”, säger Kilian Sober, en av forskarna, i en kommentar.

Forskarna framhåller att överdriven vaccinering inte är något som rekommenderas.