Mjukare björkpollensäsong – temporärt


Det spås bli en mildare björkpollensäsong i år, men över tid har pollensäsongen blivit längre. Arkivbild.


En tröst för allergiker kan vara att årets björkpollensäsong spås bli mildare än förra året. Men pollensäsongen har förlängts över tid, och det ser ut att fortsätta åt det hållet.

Nysningar, rinnande ögon och nästäppa är vardagen för ungefär en tredjedel av svenskarna såhär års när vi går in i årets pollensäsong.

Redan nu finns det pollen från hassel och al i landets södra delar. Risken för stora halter är hög på Gotland och längs delar av Östersjökusten på grund av pollen som har följt med vindarna från Polen.

Lindrigare i år

Men björkpollensäsongen kan i år bli relativt mild enligt Åslög Dahl, biolog och ansvarig för pollenlabbet vid Göteborgs universitet.

– Björkarna blommade intensivt förra året och då får de inte till lika stora blad i år, därför orkar de inte producera hängen till i år, säger hon.

– Det betyder inte att det blir fritt (läs:från björkpollen), men det blir lindrigare än förra året.

Senare säsong

Säsongen kom i gång sent (i söder) eftersom vintern varit lång och kall. Men jämfört med hur det har sett ut historiskt så börjar säsongen generellt sett ändå tidigare i dag.

– Det är ingen tvekan om att det har hänt något när det gäller genomsnittlig tidigareläggning av säsongen sedan vi började mäta för 45 år sedan, säger Åslög Dahl.

Det beror på temperaturen, koldioxidhalten och markanvändningen, enligt henne.

– Eftersom allt pekar på att det kommer fortsätta bli varmare så kommer det fortsätta ändra sig troligen.

Det har också kommit in nya arter som till exempel malörtsambrosia. Den blommar först i slutet av augusti och kom hit med fågelfrö. Och om vi får in fler arter som blommar senare så finns det risk att pollensäsongen förlängs ytterligare.

– Vi skulle kunna få pollen året runt, men det har inte hänt än, säger Åslög Dahl.