Näringslivet insisterar på hållbar el nu


Genom att framför allt bygga ut kärnkraften har regeringen som mål att få fram 300 TWh till 2045.

Enligt Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén ligger det målet för långt fram i tiden. MP vill i stället se så kallade planeringsmål för både 2030 och 2035.

– Regeringen väljer att gå fram ensamma i energipolitiken och det saknas en plan för de närmaste åren, säger han och fortsätter:

– Det är förödande för omställningen i näringslivet som kräver grön el nu.

Till 2030 vill MP tillgängliggöra 100 TWh, 75 av dem ska enligt partiets förslag komma från förnybar el och 25 TWh ska frigöras genom energieffektiviseringar.

Enligt MP är just energieffektiviseringar det ”enskilt billigaste och snabbaste” sättet att få fram mer el.

MP vill också se ett mål för ”grön baskraft” på 10 gigawatt.

Det handlar om en kombination av olika åtgärder, som energilagring och satsningar på reglerbar förnybar energi.