Norsk polis oroas över ökande svensk kriminalitet


Svensk organiserad brottslighet oroar den norska polisen. Arkivbild.


Den svenska organiserade brottsligheten är en av de saker som allra mest oroar den norska polisen, visar en årlig rapport om kriminaliteten i Norge.

”Polisens bedömning är att hotet från organiserade kriminella nätverk är betydande och ökar, bland annat på grund av ökad professionalisering, gränsöverskridande samarbete och allt mer komplexa affärsmodeller”, skriver norska polismyndigheten i sin rapport för 2024.

Svenska gängkriminella är våldsamma och polisen är särskilt oroad över en ökad konfliktnivå där svenska organiserade brottslingar är inblandade, enligt bedömningen.

”Vissa svenska kriminella nätverk har ett högt kapital av våld och rädsla och har byggt nätverk som ett eget varumärke”, står det i rapporten.

Andra hot som nämns i rapporten är cyberbrott, penningtvätt, fastighetsmarknaden och fiskerinäringen.