Om man agerar mot rikets intressen kan man förlora sitt medborgarskap