Personer som smittats av Covid-19 uppvisade minskad IQ