Uthängda och hotade socialsekreterare under LVU-kampanjen: En skrämmande verklighet


En enkät genomförd av fackförbundet Akademikerförbundet SSR visar att mer än var tredje av 474 socialsekreterare i utsatta områden har känt sig hotade med anledning av LVU-kampanjen. En anonym socialsekreterare berättar om dödshot och hot mot hennes barn, vilket har fått henne att bära personlarm under vissa perioder. Över 50 socialsekreterare har blivit hängda ut med namn och adresser i sociala medier, en fruktansvärd situation enligt fackförbundet Visions ordförande Viktoriya Levin.

Hot mot socialkontor

Hoten mot socialsekreterare har ökat och i vissa fall riktats mot specifika socialkontor istället för enskilda individer. Vid hot mot en socialsekreterare finns rutiner för att hantera situationen, inklusive att göra en polisanmälan och att eventuellt flytta den drabbade till en annan arbetsplats. Detta är ett problem då det innebär att ett större antal socialsekreterare löper risk att drabbas av hot.

Mer information om ämnet kommer i Uppdrag gransknings serie ”Dom tar våra barn” – onsdag 6 mars på SVT Play.