Ambulanser står stilla på grund av Region Västerbottens sparåtgärder


Västerbotten har för närvarande 21 ambulanser och en budget på 132 miljoner. Regionen har nyligen beslutat att inte använda vikarier inom ambulanssjukvården för att spara pengar.

– Vi behöver spara och detta är ett sätt att göra det. Vi hoppas kunna spara cirka 500 000 kr genom att inte använda vikarier, säger Stian Kvalvik, verksamhetschef vid ambulanssjukvården.

Åker alltid på akutlarm

När ambulanserna inte är i tjänst på sjukhuset kan prioritetsnivå 3 larm behöva vänta till nästa dag.

– Transporter mellan olika vårdinrättningar och orter kan behöva vänta, i vissa fall till nästa dag. Men vid larm med prioritet 1, där det handlar om liv och hälsa, åker vi alltid, säger Stian Kvalvik.

Facket kritiskt: ”Helt fel”

Konsekvensen av beslutet kan leda till längre utryckningstider när ambulanser från Vännäs och Bjurholm behöver åka till Umeå.

– Det kommer att resultera i mycket längre väntetider inåt landet, och de har redan långa väntetider, säger Tobias Gulliksson, facklig företrädare för Vårdförbundet.

– Det är helt fel att inte använda vikarier när vi är sjuka. Personalen kommer att bli ännu mer belastad än de redan är.

Danielsson (S): ”Verksamhetens fråga”

Anna Lena Danielsson, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, säger att detta är ett sätt att hålla budgeten och att de akuta insatserna inte påverkas.

– Det handlar om transporter som nu får vänta och skjuts upp. Det kan innebära att en bil måste stå.

– Hur ambulanserna används är främst en fråga för verksamheten, inte något politikerna bör lägga sig i, säger Anna-Lena Danielsson.