Intern konflikt på Umeå universitet: Anklagad för samehat


En ny sommarkurs planerad av Umeå universitet med namnet ”Samer som ’folkstam’ och ’ras’ och urfolk i vetenskap och politik” har fått stor kritik och lett till interna stridigheter. Både forskare som stött kursen och de som varit emot den har blivit utsatta för personangrepp och hot.

Jonny Hjelm, professor och kursansvarig, har upplevt att han blivit kallad samehatare och rasist på grund av kursen. Kritiken har främst handlat om kursens titel, som enligt vissa väckt starka känslor.

Jon Petter Stoor, som själv arbetar på universitetet, har ifrågasatt titeln och jämfört den med att ha kurser med fokus på andra utsatta minoriteter som judar eller romer som ras.

Trots att universitetet fortsatt har förtroende för Jonny Hjelm, har man beslutat att ställa in kursen för att undvika ytterligare konflikter. Jonas Nilsson, prefekt vid institutionen för idé- och samhällsstudier, motiverar beslutet med omsorg om arbetsmiljön.

Nilsson menar att det hade varit bättre att ha valt en annan titel för kursen för att undvika missförstånd och oro bland människor.