Migranter kommer möta ökad dödlighet år 2023 jämfört med krisåren


Förra året var det dödligaste för migranter världen över på åtminstone ett årtionde, enligt FN:s migrationsorgan IOM. IOM har under de senaste tio åren fört protokoll över hur många människor som dör när de försöker ta sig till ett annat land. ”Dödstalet för 2023 utgör en tragisk ökning med 20 procent jämfört med 2022, vilket understryker det akuta behovet av åtgärder för att förhindra ytterligare förluster av liv”, meddelar organisationen. Allra minst 8 565 personer omkom längs med migrationsrutterna världen över förra året. Det kan jämföras med den tidigare toppnoteringen från 2016, då 8 084 personer omkom under den flyktingkatastrof som följde på Syrienkriget. Medelhavet är fortsatt den dödligaste väg som migranterna tar. Något fler än hälften av de som räknas in i det totala dödstalet drunknar där. Mörkertalen antas fortsatt vara stora.