Representanthuset röstar igenom budgetförslaget


Den amerikanska kongressen har två kammare: representanthuset och senaten. Arkivbild.


Representanthuset i den amerikanska kongressen har godkänt ett paket på 460 miljarder dollar, motsvarande drygt 4 700 miljarder kronor, för att finansiera viktiga federala myndigheter under resten av budgetåret.

Förslaget, som godkändes med röstsiffrorna 339-85, väntas behandlas av senaten innan tidsfristen går ut vid midnatt på fredagen.

Lagstiftarna förhandlar om ett andra paket med sex lagförslag, i ett försök att få alla federala myndigheter fullt finansierade före tidsfristen den 22 mars.

Utgifterna som inte rör försvaret i årets budgetförslag är relativt oförändrade jämfört med föregående år. Många av kongressens republikaner har krävt större nedskärningar i budgeten, och en grupp med partiets mest konservativa medlemmar uppmanade sina partikollegor att rösta emot det första utgiftspaketet och även att motsätta sig att det andra förhandlas fram.