Sydafrika tar Gaza-frågan till ICJ för att adressera svältkrisen


Sydafrika ber Internationella domstolen (ICJ) att införa nya nödåtgärder mot Israel på grund av det som landet beskriver som den ”utbredda svälten” i Gaza.
Det är den andra gången som Sydafrika ber domstolen om ytterligare åtgärder. Den förra, som handlade om brådskande åtgärder för att skydda gränsstaden Rafah, nekades.
I januari beordrade ICJ Israel att förhindra handlingar som kan utgöra folkmord i Gaza.
Sydafrika säger nu att landet är ”tvingat att återvända till domstolen” mot bakgrund av ny information och förändringar i situationen i Gaza.
FN:s livsmedelsprogram WFP har tidigare varnat att massvält är nära förestående i norra Gaza, och matbristen är stor i landremsan.
ICJ är FN:s högsta domstol och dess beslut är rättsligt bindande, men möjligheterna att se till att besluten efterlevs är i praktiken begränsade.